Dean
Faculty of Business and Accountancy
University of Malaya
50603 Lembah Pantai
Kuala Lumpur, MALAYSIA


Tel : +603-7967 3974 (Undergrad.), +603-7967 3850 (Postgrad.)
Fax : +603-7967 3980
dekan_fpp@um.edu.my
 
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2015 Pusat Teknologi Maklumat (PTM), University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://ict.um.edu.my